Lidé

Lidský kapitál je v našich očích nedocenitelným zdrojem, proto věnujeme velké úsilí jeho rozvoji. U všech našich zaměstnanců usilujeme o využití jejich potenciálu a dosažení jejich pracovních cílů. K tomu je nezbytný ucelený systém vzdělávání. Finanční prostředky nezbytné k realizaci vzdělávání, mimo jiné, získáváme prostřednictvím dotací z Evropského sociálního fondu ČR.