Úvod - co děláme

Bloková fasáda na J. Babáka Office, Brno

Po delší odmlce realizuje Mechanika opět unikátní systém blokové fasády. Jedná se o realizaci rekonstruovaného objektu pro nově vzniklé luxusní kanceláře v blízkosti centra Brna s výbornou dopravní dostupností a parkovacími možnostmi. Dřívější objekt telekomunikací oblékne novou prosklenou blokovou fasádu v bílé barvě, která má zdůraznit čisté linie objektu. V kombinaci s tmavou rastrovou fasádou budovy B, jež je v přímém sousedství a prochází také rozsáhlou rekonstrukcí, vytváří oba objekty zajímavý kontrastní vzhled. Dvanáctipatrová budova nabízí výhled na historické centrum Brna a celé okolí. Také samotná budova objektu J. Babáka Office je viditelná z dalekého okolí a z příjezdové magistrály. Je tedy pro nás velkou výzvou dílo zrealizovat ke spokojenosti architekta i investora.

Babáka1     Babáka2   Babáka3

Nový Telehouse v Praze bude také dílem Mechaniky

V Pražských Dejvicích v posledních měsících roste moderní komplex kancelářských prostor. Ze stávající automatické telefonní ústředny vznikne rozsáhlou přestavbou a nástavbou tři nové vzájemně propojené budovy nabízející 20 000 m2 luxusních prostor k pronájmu. Dodavatelem kompletního opláštění a výplní otvorů je Mechanika, a.s. Zvláštností této stavby je její osazení okny ve skleněné mozaice. Náročnost na konstrukční práce je pro naše techniky opravdu mimořádná a to vzhledem k tomu, že rozměr skleněné mozaiky není možné jakkoliv upravovat a proto musí být naše práce s dokonalou přesností. Netypické jsou také fasády mezi jednotlivými budovami v tzv. krčcích. Ty nabízejí velmi zajímavé členění, která bude osazeno speciálními tvary skel. V souladu s jejich umístěním v rámci objektu vytvoří celkový specifický architektonický vzhled průchodů. Každého návštěvníka, jež tento objekt jednou navštíví, jistě zaujme už ve vstupním atriu skleněný podhled. Konstrukčně je tato stropní konstrukce řešena jako zavěšená sloupko-příčková fasáda, což je další zajímavostí řešení naší dodávky. Za shlédnutí budou stát také vnitřní strany obvodového pláště jednotlivých budov, které budou osazeny gigantickými fasádami s vloženými okny a nabízet tak velmi netradiční pohled.

Je tedy na nás a naši výzvou, navrhnout a dodat fasádní prvky, které podtrhnou architektonickou vizi celého komplexu a potvrdí naše kvality.

Terehouse vizualizace 1      Telehouse vizualizace 2     Telehouse vizualizace 3

Mechanika pokračuje na 5-té etapě BEA Campus v Olomouci

V posledních měsících se rozběhla intenzivní výstavba na BEA Campusu v Olomouci. Po velmi úspěšné realizaci prvních etap projektu jsme opět zahájili spolupráci s investorem stavby RCO Olomouc v čele s panem Tesaříkem a jeho týmem na výstavbě dvou objektů BEA 5. Předmětem našeho díla jsou opět prosklené fasády a výplně otvorů. Atraktivní design obou budov, jež jsou situované do oblouku, vytváří malé náměstíčko v centru celého moderního komplexu. S ohledem na podtržení moderního vzhledu celého komplexu a architektonické myšlenky jsme zvolili subtilní řešení z fasádního systému s vloženými okny. Finální vzhled celého komplexu bude prezentací moderní architektury nabízející maximální komfort všem návštěvníkům. Kombinace fixních a otvíravých částí ve fasádním plášti a obklad stěn z přírodních vláken Fundermax vytváří zajímavě nepravidelný celkový dojem obou objektů to vše pod vedením architektonické kanceláře Alfa Projekt Olomouc.

Bea Campus 1        Bea Campus 2      Bea Campus 3

 

Na rozsáhlé rekonstrukci Státní opery v Praze se podílí také naše firma

V posledních několika měsících probíhá v Praze velká rekonstrukce budovy Státní opery v Praze. Celý proces opravy je dlouhodobý a rozsáhlý. Rekonstrukcí prochází jak vnitřní technologie a zařízení obou budov, tak i vnější fasáda obou objektů. Mechanika dostala svou příležitost podílet se na této významné opravě svým dílem v rámci kompletní dodávky nového fasádního pláště Nové budovy. Náročnost celé rekonstrukce je ve snaze zachovat původní ráz budovy a dodržet její historický vzhled. Za tímto účelem jsme museli nechat vyrobit speciálně tvarované profily hliníkové fasády, jejichž vzhled bude odpovídat původní fasádě. Ani barevné řešení nebylo zcela jednoduché. Po mnoha konzultacích byla zástupcem investora a projektanta zvolena povrchová úprava zlatého eloxu. Vzhledem k mimořádné citlivosti této povrchové úpravy jsme museli samotné provádění eloxáže zajistit v Holandsku u specializované firmy. Také technologie montážních postupů je technicky velmi náročná. Pro zvýraznění prosklených částí budovy jsou černá skla v parapetních částech fasády uchycena nesystémovými terči, obdobně jak to bylo u původního provedení. V rámci oprav interiérů se Mechanika podílí dodávkou vnitřních protihlukových předstěn tanečních sálů. Aby náročných technických detailů nebylo na zakázce málo, jsou v nástavbové části v kamenném obkladu tzv. střílnová okna, u nichž je zasklení provedeno nalepením skla Satinato na hliníkový profil. Přes všechny tyto technicky náročné detaily věříme, že dodáme opět kvalitní a krásné dílo, které bude naši firmu reprezentovat na poli operního světa.

Opera 41    Opera31        Opera11    Opera2

 

Informace o společnosti 

Mechanika a.s. se sídlem v Prostějově je společností, která se pohybuje v prostředí stavebních systémů již od počátku 20. století. Od té doby jsme se přesunuli mezi nejvýznamnější dodavatele hliníkových konstrukcí v České republice a naše jméno je zárukou kvality pro mnoho zákazníků. Realizujeme velké projekty komerčních a administrativních budov a zároveň jsme schopni vyhovět požadavkům jednotlivců a domácností.
Stavby na míru, individuální přístup a vlastní projekce vysoké technické úrovně nám umožňují realizovat i velmi náročné a mnohdy nestandardní projekty. Naším cílem je vytvářet optimální řešení zajišťující spokojenost všech našich zákazníků. Také díky nově zrekonstruovaným výrobním prostorám můžeme vytvářet řešení šitá na míru potřebám našich klientů.

Motto: „S námi nezůstane nic otevřené.”