Úvod - co děláme

Olympijské sportovní centrum Prostějov - významná domovská stavba

Mechanika, a.s. se podílí také na výstavbě významného sportovního centra pro výchovu budoucích olympioniků, tzv. Olympijského sportovního centra v Prostějově. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která je v sídelním městě naší firmy, mohla Mechanika a.s. nabídnout generálnímu dodavateli stavby, firmě OHL ŽS, a.s. výhody místní firmy.

Olympijské sportovní centrum Prostějov_1  Olympijské sportovní centrum Prostějov_2  Olympijské sportovní centrum Prostějov_3  Olympijské sportovní centrum Prostějov_4

Předmětem naší dodávky je v tomto případě celý fasádní obvodový plášť, který je složen ze tří typů fasádních konstrukcí – fasádní konstrukce s trapézovým plechem, fasádní konstrukce s tahokovem a hliníková prosklená konstrukce. Zajímavostí této stavby a její dominantou je rohová hliníková fasáda se vstupní stěnou. Tato fasáda je celoprosklená a nabízí možnost budoucím návštěvníkům pohlédnout do hlavního vstupního atria budovy.
Celkové provedení této fasády splňuje požadavky architekta Pospíšila z R-ateliéru v Olomouci, který celou stavbu navrhoval. Svým strukturálním řešením uchycení skel nabízí ucelený pohled na tuto dominantu stavby.
Velkou zajímavostí stavby je také její západní a jižní fasáda, zakončená pohledovou vrstvou tahokovu. Tyto perforované hliníkové panely vytvoří v těsném sousedství hliníkové prosklené fasády jedinečný pohled na celou sportovní halu, která bude bezesporu významnou a reprezentativní budovou celého města a také vizitkou práce naší firmy.

 

PRIOR Zlín - unikátní fasádní systém

Po úspěšné loňské realizaci lehkého obvodového pláště na zakázce UTB Zlín, Vzdělávací centrum U18, navrženém Ing. arch. Evou Jiřičnou, se podařilo naší firmě získat další prestižní zakázku v těsném sousedství zlínské stavby.

PRIOR Zlín_1 PRIOR Zlín_2 PRIOR Zlín_3 PRIOR Zlín_4

Od září 2017 jsme zahájili práce na rekonstruované budově Prioru Zlín. Tato stavba je pro naši firmu další výzvou v realizaci fasádních systémů. S postupujícím trendem poslední doby a snahou minimalizovat pohledové šířky profilací při zachování jejich tepelně-technických vlastností je pro realizaci stavby Prior Zlín použit unikátní fasádní profilový systém Reynaers CW50 HA, se skrytým křídlem, skrytým kováním a pohledovou šířkou 50 mm. Přestože výplně otvorů působí velmi jednoduchým dojmem, musela se naše výroba vyrovnat s mnoha technickými problémy. Hlavní výzvou byl požadavek pana architekta Ševčíka z ArchZ studia na stejné pohledové rozměry pevných částí i otvírek. Unikátnost navrženého systému je také ve speciální technologii osazení skel v otvíravých částech, kdy skla jsou na otvírku lepená.

Celkovou snahou zakázky je ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby, firmou STRABAG, a.s., projektanty a architekty, vrátit budově vzhled původního architektonického návrhu s postupnou gradací poměru oken a zdiva. Zároveň je nutné vyjít vstříc budoucím uživatelům a zákazníkům a začlenit do výplní otvorů moderní technologie. Pevně věříme, že se nám podaří skloubit všechny tyto nelehké úkoly a zakázka Prior Zlín bude naší další krásnou zlínskou referencí.

 

Prosklená fasáda od Mechanika a.s. Prostějov podle architekty Evy Jiřičné

Mechanika a.s. se sídlem v Prostějově se úspěšně podílela na novostavbě vzdělávacího komplexu U18 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Celou stavbu zastila svým architektonickým vedením Ing. arch. Eva Jiřičná.

Mechanika a.s. dodala na tuto zakázku kompletní hliníkové prosklené fasády, okna a dveře. Dále pak slunolamy a stínící systém. Výjimečnost této zakázky spočívá v její vysoké technické náročnosti. V mnoha směrech se nejedná o standardní řešení. Ing. Arch. Jiřičná navrhla celou stavbu jako komplexní vizi moderního vzdělávání s vysokým smyslem pro každý detail.

 UTB Zlín U18_1  UTB Zlín U18_2  UTB Zlín U18_3 UTB Zlín U18_4

Jedním z mnoha specifik této zakázky je umístění okenních prvků v samotném hliníkovém fasádním systému.  Pro zajištění subtility celé konstrukce a při současném dodržení požadavků na typ a tloušťku zasklení, bylo nutné použít speciální systémový profil, který si nechala Mechanika Prostějov vyrobit na zakázku u svého belgického dodavatele.

Dalším nevšedním detailem je použití samotných skel. Navržena jsou skla s integrovanými meziskelními žaluziemi ovládanými externím motorem, to vše v kombinaci s akustickými vlastnostmi celé konstrukce. Výrazným estetickým prvkem jsou potištěná a barevná skla ve velkých schodišťových fasádách, jejichž barevné řešení je v souladu s celou vizuální koncepcí stavby paní architektky Jiřičné.

Informace o společnosti 

Mechanika a.s. se sídlem v Prostějově je společností, která se pohybuje v prostředí stavebních systémů již od počátku 20. století. Od té doby jsme se přesunuli mezi nejvýznamnější dodavatele hliníkových konstrukcí v České republice a naše jméno je zárukou kvality pro mnoho zákazníků. Realizujeme velké projekty komerčních a administrativních budov a zároveň jsme schopni vyhovět požadavkům jednotlivců a domácností.
Stavby na míru, individuální přístup a vlastní projekce vysoké technické úrovně nám umožňují realizovat i velmi náročné a mnohdy nestandardní projekty. Naším cílem je vytvářet optimální řešení zajišťující spokojenost všech našich zákazníků. Také díky nově zrekonstruovaným výrobním prostorám můžeme vytvářet řešení šitá na míru potřebám našich klientů.

Motto: „S námi nezůstane nic otevřené.”

 

 

 

koop