Historie

Tradice společnosti Mechanika Prostějov sahá až do roku 1953, kdy vznikla fůzí dvou firem zabývajících se zámečnictvím a autoopravárenstvím.
V novodobé historii společnosti proběhla zásadní modernizace technologie výroby hliníkových systémů. Roku 2009 byl, díky finančním prostředkům z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, vytvořen a realizován program vzdělávání pro zaměstnance Mechaniky Prostějov. V letech 2011 až 2013 proběhla rekonstrukce haly výroby platových a hliníkových stavebních prvků, na jejíž uskutečnění byly získány finanční prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace.